Blogger Jateng

Beda Penyelidikan dan Penyidikan Menurut KUHAP

 

Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik yang dimaksud disini adalah pihak kepolisian dan PPNS atau penyelidik pegawai negeri sipil, yang bertugas untuk menentukan suatu perkara tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Jika suatu perkara terbukti merupakan tidak atau bukan tindak pidana maka penyidikan tidak diperlukan. Tapi jika suatu perkara terbukti merupakan tindak pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan ini merupakan upaya untuk mencari barang barang bukti guna menangkap pelaku tindak pidana. Dalam penyidikan diperlukan upaya-upaya paksa seperti : pengeledahan, penyitaan, menetapkan seseorang sebagai tersangka, menahan seseorang yang diduga sebagai tersangka. Di dalam penyidikan ini penyidik berhak menahan seseorang di rumah tahanan dan menjadikan seseorang sebagai tahanan kota serta membatasi kebebasan seorang tersangka. Sedangkan pada saat penyelidikan hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Posting Komentar untuk "Beda Penyelidikan dan Penyidikan Menurut KUHAP"